Tiếng Việt | English

19/06/2024 - 08:09

Châu Thành - một địa danh phổ biến

0:00 0:00

Châu Thành là một địa danh đặc biệt ở khu vực miền Tây Nam Bộ khi hầu hết các tỉnh đều có huyện Châu Thành. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua tập podcast: Châu Thành - một địa danh phổ biến!

Quế Lâm - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết