Tiếng Việt | English

24/08/2020 - 09:57

Khánh Hậu, TP.Tân An: Nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác hoạt động 'tín dụng đen'

Hiện nay, nạn cho vay “tín dụng đen” (TDĐ) ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công an phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An tham mưu chính quyền địa phương xây dựng hiệu quả mô hình Cảnh báo người dân trước nạn cho vay TDĐ.