Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 09:35

Kiểm tra công tác quân sự-quốc phòng

Trung tướng Trần Đơn kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng LLVT Long An

Trung tướng Trần Đơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác quân sự-quốc phòng (QS-QP) lực lượng vũ trang (LLVT) Long An năm 2015.

Đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp; phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng duy trì thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ, triển khai các biện pháp giữ vững ổn định địa bàn tỉnh, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp,...

Tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện chiến thuật giỏi cho cán bộ cấp trung đội, đại đội và trợ lý huấn luyện huyện, thị xã, thành phố. Quy tập 30 bộ hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và 17 bộ hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, khám bệnh cấp thuốc cho 300 bệnh nhân các địa phương trong tỉnh và 600 người dân nghèo ở Campuchia,...

Trung tướng Trần Đơn đã đánh giá cao sự vươn lên của LLVT Long An trong công tác QS-QP, đồng thời, chỉ đạo LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quân sự, nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới báo cáo Quân khu và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy - UBND tỉnh xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị điểm về công tác QS-QP địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập các tuyến dân cư biên giới, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân biên giới, tạo lập thế trận lòng dân ở địa bàn vùng biên. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cho hoạt động của LLVT và bảo đảm vật chất cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016./.

Trung Dũng 

Chia sẻ bài viết