Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 13:37

Long An

Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738.

Được giao nhiệm vụ huấn luyện 270 chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2015, mặc dù doanh trại đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo nhưng đã cố gắng làm tốt công tác huấn luyện. Quá trình huấn luyện, cán bộ luôn bám sát thao trường, tổ chức lên lớp, duy trì ôn luyện chặt chẽ, kết hợp học mới, ôn cũ, huấn luyện xoay vòng, xen kẽ, gắn giữa lý thuyết với thực hành; thực hiện đúng phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", trong đó tập trung đột phá vào những khâu yếu, nội dung yếu tồn tại của năm trước.

Kiểm tra kết quả huấn luyện tháng thứ nhất, gồm các khoa mục: Giáo dục chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh, thể lực, bắn súng AK bài 1, lựu đạn, thuốc nổ bài 1, chiến thuật,... 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt loại khá. Đơn vị thường xuyên quán triệt việc chấp hành chỉ thị, hướng dẫn các quy định về thực hiện điều lệnh, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo chương trình quy định; kiểm tra bắn tập bài 1 súng AK theo kế hoạch; tập trung tăng gia sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ./.

Trung Dũng 

Chia sẻ bài viết