Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Lá cờ đầu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Cty Cổ phần May xuất khẩu Long An diễn tập phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn và cứu hộ

 

 

Năm 2014, Đảng ủy cơ sở và và Ban Giám đốc Cty Cổ phần May xuất khẩu Long An thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc phát hiện, nhân rộng các nhân tố điển hình làm nòng cốt, thúc đẩy phong trào được quan tâm nhằm phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công nhân, lao động trong tham gia bảo vệ ANTT với phương châm “Tự phòng ngừa, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ ANTT” từ các bộ phận tổ, chuyền, phân xưởng, phòng, ban.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã thực hiện tốt mô hình “Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, phối hợp lực lượng công đoàn viên giữ gìn an toàn giao thông trước cổng Cty khi công nhân tan ca, giữ gìn trật tự trong Cty.Cty chú trọng việc vận động cán bộ, công nhân, lao động thực hiện tốt nội quy, quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức diễn tập chữa cháy 4 lần trong năm, trong đó, có 3 lần Cty tự diễn tập, 1 lần phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy-Cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh, Công an, Quân sự phường 4.

Trong năm, Cty đã trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy vách tường tại các phân xưởng sản xuất, hệ thống chữa cháy tự động tại các kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm với số tiền 1,5 tỉ đồng. 100% người lao động ký và thực hiện các cam kết phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, không để xảy ra cháy nổ, không xảy ra đình công, lãn công trái phép, thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông, xây dựng Cty an toàn về ANTT. Có 11/11 phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.Với những nỗ lực trên, năm 2014, tình hình ANTT trong Cty luôn ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Cty Cổ phần May xuất khẩu Long An được đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ Công an về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014. Đây là năm thứ 18 liên tiếp, Cty được đề nghị tặng cờ thi đua.

Công Xi

 

Chia sẻ bài viết