Tiếng Việt | English

31/07/2015 - 16:10

Lực lượng vũ trang Long An: Chủ động hiệp đồng phòng, chống thiên tai


LLVTgiúp dân phòng, chống lụt bão

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Các đơn vị, 15 huyện, thị xã, thành phố trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu gắn với nhiệm vụ trực cứu hộ, cứu nạn, giữ vững thông tin liên lạc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, các lực lượng chức năng theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, cháy nổ, tai nạn.Năm 2014, tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 7/7 xã.

Trong thực hiện nhiệm vụ, LLVT tỉnh tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu đứng chân trên địa bàn như Trung đoàn BB5 - Sư đoàn BB5, Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn Phòng không 77 và các ngành chức năng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phòng tránh, ứng phó thiên tai, cháy nổ trong nhân dân.Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm, LLVT tỉnh tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu và địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án, lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, thảm họa, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động chi viện, ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mọi tình huống./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết