Tiếng Việt | English

11/11/2015 - 17:21

Long An

Năm 2015 tăng trưởng kinh tế cao và vượt kế hoạch đề ra

Năm 2015, tình hình chung còn nhiều khó khăn của kinh tế trong và ngoài nước nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An vẫn vượt kế hoạch đề ra và tăng cao hơn so với mức tăng trưởng năm trước. Đây là nội dung được đánh giá tại hội nghị thông qua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì ngày 11-11-2015. Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2015, ước tính tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 21.801 tỉ đồng (theo giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng 11,6% (KH 11,5%); trong đó, khu vực I tăng 3,2% (KH 3,2%); khu vực II tăng 15,4% (KH 15,2%); khu vực III tăng 12% (KH 12%).

Trên lĩnh vực đầu tư phát triển, vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm 2015 đạt 26.157 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và chiếm 34,9% GDP.

Về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân đạt 100% kế hoạch (KH); Về thu hút đầu tư, năm 2015 có khoảng 979 doanh nghiệp đăng ký mới với vốn đăng ký 12.000 tỉ đồng, tăng 32% số doanh nghiệp thành lập mới và ước hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 6.702 doanh nghiệp với tổng vốn 121.521 tỉ đồng. Trong năm 2015, dự kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư 80 dự án có vốn đầu tư trong nước, bằng 74% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký 12.120 tỉ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ; nâng tổng dự án đầu tư trong nước đến nay lên 970 dự án với tổng vốn 116.400 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực đầu tư nước ngoài, năm 2015, dự kiến cấp mới 105 dự án với số vốn đăng ký 904 triệu USD, tăng 10 dự án và vốn đăng ký tăng 533 triệu USD so với cùng kỳ. Lũy kế đến cuối năm. tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh là 680 dự án với tổng vốn 4.511 triệu USD; trong đó 414 dự án đi vào hoạt động chiếm 60% tổng số dự án đăng ký, vốn thực hiện 2.750 triệu USD, đạt 60,7% tổng vốn đăng ký.

Tuy nhiên, hội nghị cũng nhìn nhận, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như nông nghiệp tăng trưởng chưa ổn định, bền vững; chưa nhân rộng các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu; sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập của người dân chưa cao nên sức mua hàng hóa thị trường trong nước chưa tăng mạnh,...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên năm 2015, tỉnh đạt nhiều kết quả phấn khởi. Phát huy kết quả đã đạt, trong năm 2016, từng sở, ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh cho rằng, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2015 đều đạt và vượt kế hoạch, đó là kết quả của sự phấn đấu chung của tất cả các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ngành nông nghiệp cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, chú trọng phát triển tốt cánh đồng lớn kết hợp bao tiêu nông sản.

Trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, các ngành chức năng cần sớm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp về giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp; trên lĩnh vực thương mại, cần có giải pháp căn cơ giải quyết chợ tự phát đang diễn ra gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh an toàn thực phẩm lẫn mỹ quan đô thị./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết