Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 14:30

Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An trong lĩnh vực TN&MT trên 3.700 tỉ đồng

Sáng 15/01, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến trong tỉnh tổng kết công tác 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tại điểm cầu cấp tỉnh, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020

Năm 2020, toàn ngành đạt những chỉ tiêu cơ bản đặt ra. Các kế hoạch trên đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu bao gồm: Đóng góp cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, gián tiếp thông qua việc tăng cường kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức của ngườn dân về bảo vệ môi trường. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực TN&MT đạt trên 3.700 tỉ đồng.

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiếp tục hoàn thiện. Ngành hoàn thành công tác kiểm kê, thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng định kỳ 5 năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong, lập thủ tục cho thuê sử dụng bảo đảm phù hợp; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh

Công tác cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch khai thác khoáng sản được phê duyệt và đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản một cách công khai, minh bạch. Đưa vào vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát các khu, cụm công nghiệp, các đơn vị có nguồn thải lớn không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Tình hình khiếu nại, tố cáo không còn điểm nóng so với những năm trước đây, đặc biệt là khiếu nại vượt cấp hầu như không còn; công tác hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai được đặc biệt coi trọng nhằm ổn định an ninh, trật tự ở địa phương, tạo đoàn kết trong nhân dân.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành giải thích một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trình bày về thuận lợi, khó khăn trên lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, có ý kiến nêu những khó khăn đến phân loại rác tại nguồn, việc tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao nỗ lực của ngành TN&MT năm 2020 trong điều kiện khó khăn. Ông cho rằng đây là lĩnh vực có nhiều vấn đề quan trọng, vì vậy, trong năm 2021, ngành TN&MT cần quan tâm, giám sát việc sử dụng đất cũng như giải phóng mặt bằng; triển khai có hiệu quả phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải, không để ô nhiễm môi trường. Đồng thời, có nhiều giải pháp, phối hợp, cần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư,…/.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết