Tiếng Việt | English

03/05/2024 - 16:17

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khảo sát tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn  

Ngày 03/5, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo huyện Đức Hòa và đơn vị tài trợ khảo sát thực tế tiến độ thi công các công trình cầu, cống giao thông nông thôn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đoàn khảo sát thực tế tại các vị trí đang xây dựng cầu An Thủy 1, An Thủy 2, An Thủy 3, An Thủy 4, An Thủy 5 và cống An Thủy 1 tại xã An Ninh Tây; đồng thời, khảo sát cầu Bình Thủy 3, Bình Thủy 5 tại xã Tân Phú.

Nhìn chung, các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công trình, cố gắng bảo đảm tiến độ. Trong đó, cầu An Thủy 1 đã hoàn thành 100% giá trị khối lượng; cống An Thủy 1 cũng đã cơ bản hoàn thành, đang sơn thành cầu và đắp đất đầu cầu; cầu An Thủy 4, An Thủy 5 cũng đã hoàn thiện cơ bản, dự kiến ngày 15/5/2024 sẽ hoàn thành; đối với cầu An Thủy 2, An Thủy 3 đã bàn giao mặt bằng vào tháng 02/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024. Các công trình cầu giao thông tại xã Tân Phú cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cầu Bình Thủy 3, cầu Bình Thủy 4, cầu Bình Thủy 5 dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo huyện Đức Hòa và đơn vị tài trợ khảo sát cầu giao thông nông thôn tại xã An Ninh Tây

Trong quá trình khảo sát, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cũng tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn, tiến độ trong thực hiện các công trình cầu, cống giao thông cũng như các con đường kết nối. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang lưu ý các đơn vị thi công và địa phương quan tâm các điểm đấu nối công trình, thi công bảo đảm an toàn, hiệu quả chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Các công trình cầu, cống giao thông nông thôn này do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa phát lời kêu gọi và vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đồng hành hỗ trợ huyện kinh phí 10 tỉ đồng xây dựng 10 cầu và 1 cống giao thông nông thôn. Các công trình được thực hiện trên địa bàn 3 xã An Ninh Tây, Hòa Khánh Tây và Tân Phú. Trong đó, xã An Ninh Tây thi công 5 cầu, 1 cống; xã Tân Phú thi công 3 cầu và xã Hòa Khánh Tây thi công 2 cầu.

Khi các cây cầu, cống giao thông nông thôn hoàn thành sẽ góp phần giúp giao thông các xã vùng sông của huyện thông suốt hơn, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết