Tiếng Việt | English

24/09/2021 - 11:00

Nhân rộng, duy trì mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ gì?

Tỉnh Long An đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nhân rộng ứng dụng công nghệ cao, duy trì các mô hình giai đoạn 2016-2020 đối với 4 loại cây trồng (lúa, rau, thanh long, chanh).

Thanh Long nằm trong diện thực hiện mô hình, bảo đảm theo các điều kiện sẽ được hỗ trợ

Theo quy định, thời gian hỗ trợ 2 năm liên tiếp thực hiện nhân rộng mô hình. Các khoản được hỗ trợ là chi phí mua giống, vật tư sản xuất; thiết kế, cải tạo lại đồng ruộng; mua hoặc thuê thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số phục vụ sản xuất.

Trong đó, năm thứ nhất hỗ trợ 30% tổng các chi phí trên nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình. 

Năm thứ hai, hỗ trợ 20% tổng chi phí nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình. Tuy nhiên, để được hỗ trợ thì mô hình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện diện tích tối thiểu của mô hình 50 ha đối với cây lúa, 10 ha đối với cây chanh, 10 ha đối với cây thanh long, 01 ha đối với cây rau.

Một trong các điều kiện đối với mô hình trên cây lúa là diện tích tối thiểu 50 ha

Đồng thời, người dân phải có phương án, kế hoạch sản xuất trong 2 năm liên tiếp, duy trì kết quả hỗ trợ ít nhất 3 năm. Trường hợp buộc thanh lý trước thời hạn phải có sự đồng ý của cơ quan hỗ trợ.

Ngoài các điều kiện trên thì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải nằm trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Trang thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số phải nằm trong danh mục khuyến khích ưu tiên hỗ trợ theo quy định./.

Đức

Chia sẻ bài viết