Tiếng Việt | English

05/12/2022 - 21:30

Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 4

Ngày 5/12, Lào khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX để nghe báo cáo, bàn và thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2023.

Phát biểu lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội sẽ lắng nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước như phương hướng về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2023; tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính và vấn đề ma túy; báo cáo của Chính phủ về đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và việc làm cho người dân để giải quyết vấn đề thất nghiệp…


Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu khai mạc (Nguồn: Đài phát thanh Lào)

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội Lào sẽ xem xét thông qua dự thảo 3 luật mới bao gồm Luật Hộ chiếu; Luật Đường thủy; Luật Bảo tàng và xem xét và thông qua 9 Luật sửa đổi khác.

Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung được đưa ra xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này; phát huy quyền dân chủ, nêu cao trách nhiệm chính trị trong việc nghiên cứu, thảo luận mọi vấn đề một cách bao trùm, mang tính sáng tạo, có tầm nhìn và có chiều sâu trên cơ sở phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và tình hình thực tế về kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần vào việc xem xét, thông qua và triển khai các nội dung có chất lượng, đạt hiệu quả cao.


Quang cảnh kỳ họp. (Nguồn: Đài phát thanh Lào)

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30/12 tại thủ đô Vientiane./.

Hồ Hải/VOV-Vientiane

Chia sẻ bài viết