Tiếng Việt | English

12/06/2022 - 10:53

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp mới ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên.

Quyết định số 421-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ký ngày 10/6/2022.


Ông Lê Quốc Phong làm Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban và các ủy viên là cán bộ lãnh đạo một số ban Đảng, các cơ quan Tư pháp và khối chính quyền của tỉnh Đồng Tháp.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết