Tiếng Việt | English

11/04/2023 - 09:03

Thắt chặt tình quân - dân nơi biên giới 

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực giúp đỡ các địa phương phát triển KT-XH, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân khu vực biên giới nhận thức rõ ý nghĩa, sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Tuyên truyền cho đoàn viên, học sinh về bảo vệ biên giới

Nhiều hoạt động giúp người dân nghèo, học sinh vùng biên giới

Giúp đỡ người dân biên giới ổn định cuộc sống

Kết nối mạnh thường quân, doanh nghiệp chăm lo cho trẻ em vùng biên giới

Trồng cây xanh bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Văn Đát (thực hiện)

Chia sẻ bài viết