Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 08:41

Trách nhiệm với tiền nhân

“Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh/ Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời” (Huế tháng Tám - Tố Hữu), Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như ánh bình minh xua đi bao đêm trường tăm tối, dân tộc không còn sống kiếp ngựa trâu, đất nước vươn mình cùng thời đại. Những thành quả của đất nước hôm nay đều bắt nguồn từ Cách mạng Tháng Tám. Khẳng định như thế để chúng ta thấy được trách nhiệm của mình đối với tiền nhân, những người đã làm nên lịch sử.

Cả dân tộc bao năm bị đọa đày, những ngày hào hùng ấy, với khí thế như triều dâng thác đổ đã giành lấy độc lập, tự do, viết nên trang sử mới cho đất nước, dân tộc. Người người như vươn dậy bay lên cùng cuộc đời mới: Việt Nam! Việt Nam! Cờ đỏ sao vàng!/ Những ngực nén hít thở ngày độc lập!/ Nghìn lực mới bốn phương lên tới tấp/ Nếp cờ bay chen vỗ sóng bài ca... (Ngọn quốc kỳ - Xuân Diệu). Không vui sao được khi mình được làm chủ chính mình! Nói về những thắng lợi vĩ đại ấy, Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do”.

Từ mùa thu năm ấy, 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta vượt qua bao thử thách, khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; diệt giặc đói, giặc dốt; ra khỏi tình trạng kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,... Những thành quả quan trọng ấy được dệt nên từ sự hòa hợp giữa ý Đảng - lòng Dân, sự chung sức, chung lòng của toàn dân tộc. Những bài học làm nên thắng lợi của mùa thu lịch sử luôn còn nguyên giá trị và phát huy trong mọi thời đại.

Trách nhiệm với tiền nhân, những người đã dày công tạo dựng nên những thành quả ấy, các thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn thấy được trách nhiệm của mình. Ông cha gây dựng cơ đồ, là thế hệ cháu con phải ra sức giữ gìn, xây dựng và phát triển. Mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Mọi người con đất Việt cùng siết chặt tay nhau đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế,... Ấy chính là những hành động thiết thực thể hiện ý thức trách nhiệm của chính mình với quốc gia, dân tộc./.

Long An

Chia sẻ bài viết