Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:51

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức: Quá trình xây dựng và phát triển

Ngày 26-7-1960 đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) trong bộ máy Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta. Năm 1975, đất nước thống nhất, ngành Kiểm sát nhân dân cũng được tổ chức và hoạt động trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở phân chia địa giới hành chính tỉnh Long An, ngày 1-7-1977 huyện Bến Thủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa. Năm 1978, VKSND huyện Bến Thủ được thành lập. Ngày 14-1-1983, huyện Bến Thủ được tách thành 2 huyện là Bến Lức, Thủ Thừa và ngày 3-4-1983, VKSND huyện Bến Lức, VKSND huyện Thủ Thừa được thành lập.

Cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức luôn nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ

Trải qua 38 năm xây dựng, phát triển, đến nay, VKSND huyện Bến Lức có 19 công chức, người lao động, gồm: 1 kiểm sát viên (KSV) trung cấp (Viện trưởng), 7 KSV sơ cấp (2 Phó Viện trưởng), 2 kiểm tra viên, 5 chuyên viên, 2 kế toán, 2 nhân viên hợp đồng (bảo vệ, tạp vụ).

Trong từng giai đoạn, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, VKSND tỉnh Long An, VKSND huyện Bến Lức đều thực hiện tốt chức năng của ngành. Từ năm 1986 đến 2002, quán triệt quan điểm đổi mới, cùng toàn ngành, đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả tích cực, góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đơn vị tập trung kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân, thực hành quyền công tố ở địa phương mình, qua công tác kiểm sát chung đưa ra xử lý nhiều vụ án tham ô, lạm dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, kiểm sát các đơn vị về thực hiện chế độ chính sách của người lao động, về xây dựng cơ bản, giáo dục,… kịp thời ban hành kháng nghị nêu ra các vi phạm để yêu cầu khắc phục sửa chữa. Qua đó, góp phần vào công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển KT-XH tại địa phương.

Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2002, nay là Luật tổ chức VKSND sửa đổi 2014, tập trung thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, VKSND huyện Bến Lức giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của ngành đúng theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định, góp phần bảo vệ pháp luật trong các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. Hàng năm, kiểm sát điều tra khoảng 170 vụ án hình sự, tỷ lệ truy tố đạt 97%, tham gia xét xử khoảng 130 vụ, số vụ trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm dần hàng năm, chọn được nhiều vụ án trọng điểm phục vụ tình hình chính trị tại địa phương, tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp, qua đó kiến nghị, kháng nghị khắc phục nhiều sai sót trong hoạt động tố tụng, kiến nghị với HĐND và UBND tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa tội phạm. Đơn vị thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết các vụ án dân sự nói chung, công tác thi hành án hình sự, dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Những kết quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND huyện trên các lĩnh vực góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho huyện phát triển kinh tế.

Với những thành tích đã đạt thời gian qua, đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” và các hình thức khen thưởng khác của ngành, địa phương. Năm 2001, đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích trong công tác từ năm 1998 đến năm 2000, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh công tác chuyên môn, VKSND huyện Bến Lức còn tích cực tham gia các phong trào và đạt giải trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao do ngành và địa phương tổ chức.Ngoài ra, VKSND huyện Bến Lức còn phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hàng năm, cán bộ, công chức đơn vị tự nguyện đóng góp vào các quỹ vì người nghèo, quỹ tấm lòng vàng, đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn,… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại huyện nhà.

VKSND huyện Bến Lức không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành, khắc phục khó khăn, thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm và thống nhất. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp của ngành Kiểm sát Long An nói chung và VKSND huyện Bến Lức nói riêng./.

Hồng Luy-Ngọc Diễm

Chia sẻ bài viết