Tiếng Việt | English

06/07/2020 - 18:38

Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh

Chiều 06/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ XIX nhằm đánh giá, kiểm điểm những mặt đã làm được, làm rõ nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần đến dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, mối quan hệ hai bên biên giới được giữ vững và phát triển. An ninh chính trị, đời sống nhân dân ổn định, sự phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới được duy trì chặt chẽ.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và Cấp ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai  thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ công tác biên phòng, duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đổi mới, nâng cao chất lượng nắm, xử lý tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Hội nghị cũng nghiêm khắc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng, bảo vệ biên giới và xây dựng đơn vị. Đồng thời, hội nghị tập trung bàn các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị, việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời, ông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, trách nhiệm dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; triển khai có hiểu quả chương phối hợp đã ký kết với các sở, ngành và các địa phương, lực lượng trên biên giới tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục yếu kém để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình hiện nay;.../.

Minh Luận - Việt Đức

Chia sẻ bài viết