Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 14:08

Xây dựng LLVT Quân khu 3 vững mạnh toàn diện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Quân khu 3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, sức mạnh chiến đấu cao.

Sáng 28/10, tại Hải Phòng, Quân khu 3 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31/10/1945-31/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Ngô Xuân Lịch; đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thuộc Quân khu 3 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng LLVT Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 3

Cách đây 70 năm ngày 31/10/1945, Quân khu 3 được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Quân khu đã lập nên những chiến công vang dội, như "Sấm đường 5"; "Cát Bi rực lửa"; "Đường 17"; "Đường 10" quật khởi... Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT Quân khu đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi hàng ngàn máy bay, bắn chìm hàng trăm tàu chiến địch, góp phần đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc XHCN. Đồng thời, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới phía Bắc, LLVT Quân khu đã chi viện đắc lực về lực lượng, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật xây dựng các tuyến phòng thủ và cùng với quân và dân các tỉnh biên giới anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn.

Đồng thời, LLVT Quân khu đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở xã phường trong sạch, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng thành tích, chiến công của LLVT Quân khu 3 70 năm qua

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu 3 trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi lớn và những khó khăn, thách thức lớn đan xen. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh kiềm chế lẫn nhau, chi phối quan hệ quốc tế; các quốc gia tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hình thành những tập hợp lực lượng mới.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, mặc dù vẫn ổn định và phát triển năng động nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông diễn ra căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực, chủ quyền biển, đảo của nước ta. Trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt bộc lộ rõ và phức tạp hơn… Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên gây bức xúc xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tình hình đó đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có LLVT Quân khu 3, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

"Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; đồng thời hiểu rõ ý nghĩa to lớn của hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Chủ tịch nước đề nghị.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của LLVT Quân khu 3

Chủ tịch nước yêu cầu phải xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chống địch cài cắm, móc nối, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, địa bàn an toàn gắn với xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

"Tổ chức lực lượng thường trực tinh, gọn, cơ động, kỷ luật chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc. Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Lực lượng Quân khu 3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", LLVT Quân khu 3 sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Hoàng Dũng/VOV 

Chia sẻ bài viết