Tiếng Việt | English

12/02/2024 - 17:10

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh

Năm 2023, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đường ra thao trường

Đường ra thao trường

Quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có sức chiến đấu cao, theo hướng “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tích cực tham mưu, chủ động xây dựng LLVT tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, hoạt động theo nguyên tắc thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao. Trong đó, chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Năm qua, công tác huấn luyện luôn quán triệt tốt phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, đối tượng tác chiến và địa bàn sông nước. Kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu 100%, có từ 75-87% khá, giỏi; qua kiểm tra, thanh tra quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu đều đạt đơn vị khá, giỏi.

Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức củng cố, kiện toàn quân số lực lượng bộ đội thường trực và thường xuyên phúc tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, sắp xếp quân số dự bị đúng nguyên tắc, bảo đảm quân số; xây dựng lực lượng tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”.

Nổi bật, năm 2023, tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ các cấp và diễn tập cấp xã, đáp ứng yêu cầu, điều kiện tác chiến trong tình hình mới; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, tự vệ cơ quan, tổ chức, tự vệ các khu, cụm công nghiệp, góp phần đột phá xây dựng LLVT vững mạnh ngay từ cơ sở.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý thức trách nhiệm, tính “tự giác, tự quản, tự rèn” cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; tăng cường quản lý, định hướng thông tin, dư luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, thực hiện Đề án xây dựng chốt dân quân biên giới và Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng, tỉnh đã bàn giao, đưa vào sử dụng 24 điểm/254 căn nhà liền kề.

Công tác đối ngoại quốc phòng được phát huy, giữ vững. Quan hệ giữa Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia được thực hiện trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt chủ trương xây dựng LLVT tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cần quán triệt, thực hiện hiệu quả những nội dung:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 về điều chỉnh tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, trọng tâm là Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Hai là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ba là, chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tham mưu và tác chiến giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các khu, cụm công nghiệp theo đề án của UBND tỉnh.

Bốn là, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong LLVT tỉnh.

Năm là, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ, cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội, tích cực phát huy thế mạnh, tiềm lực hậu cầu trên địa bàn các huyện biên giới, ven cửa sông ra biển, bảo đảm đủ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Đồng thời, mở rộng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các cấp chính quyền, đơn vị quân đội tỉnh Svay Rieng và Prey Veng,Vương quốc Campuchia./.

Thư chúc mừng năm mới của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Nhân dịp đón mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chân thành cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị bạn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân góp phần thắng lợi trong xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Trước thềm năm mới “Mừng Xuân Giáp Thìn, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh kính chúc các đồng chí lãnh đạo, lão thành cách mạng, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, LLVT tỉnh cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới thắng lợi mới!

Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết