Tiếng Việt | English

21/12/2023 - 09:39

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh

Với quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Long An tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và phát huy sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) "Mẫu mực, tiêu biểu" và đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023.

1. Quán triệt sâu sắc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết các cấp về thực hiện 5 tiêu chuẩn cơ bản trong xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, Bộ CHQS tỉnh quan tâm và xác định rõ mục tiêu đột phá trong từng nội dung, từng thời điểm cụ thể. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; triển khai, thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả lãnh đạo công tác biên chế, xây dựng lực lượng, đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác tài chính và bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc 2 năm liền (2021-2022) góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được chú trọng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. LLVT tỉnh tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Hoạt động phối hợp giữa LLVT tỉnh với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì tốt, nhất là xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân thiện với các chức sắc, chức việc, đồng bào dân tộc, tôn giáo,... Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới cũng như góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động thiết thực nhất là việc xây dựng nhà liền kề chốt dân quân biên giới; đồn, trạm biên phòng. Đến nay, tỉnh hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 20 điểm/210 căn nhà liền kề, đang xây dựng 4 điểm/20 căn nhà liền kề đồn, trạm biên phòng và 2 điểm/24 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới. Đến cuối năm 2023, tỉnh có 254 căn nhà liền kề và 36 căn nhà tình nghĩa quân - dân, 16 căn nhà Đồng đội.

Thực hiện tốt Đề án đối ngoại quốc phòng, LLVT tỉnh phát huy hiệu quả việc ký kết kết nghĩa giữa các địa phương với đơn vị bạn, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác; kịp thời giải quyết tốt các vấn đề có liên quan, góp phần thắt chặt và phát triển mối quan hệ ngoại giao quân sự, ngoại giao nhân dân lên tầm cao mới.

2. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh không ngừng phấn đấu, phát huy những kết quả và tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Hai là, tăng cường quán triệt, xây dựng LLVT tỉnh VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu", nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Ba là, tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc; chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Năm là, đẩy mạnh công tác dân vận, công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác đối ngoại quốc phòng.

Qua hơn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã vun đắp và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng”, tuyệt đối trung thành với Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân./.

Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết