Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 08:58

Xây dựng thế trận quốc phòng nơi biên giới

Trước thực tế các đảng đối lập ở Campuchia luôn xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước, để giữ vững mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia, giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn biên giới bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực.

Bộ CHQS tỉnh ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng - Campuchia.

Củng cố lực lượng nòng cốt

LLVT các cấp triển khai thực hiện mô hình giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho các hộ dân biên giới, bước đầu chọn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng làm điểm và khảo sát chọn 100 hộ dân để tổ chức lớp, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra 19 xã còn lại. Kết quả từ năm 2012 đến nay, các huyện biên giới tổ chức được 50 lớp với hơn 4.300 chủ hộ dân tham dự.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS), các đại đội bộ binh và 20 chốt dân quân trên tuyến biên giới; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho LLVT địa phương đứng chân trên địa bàn. Các địa phương biên giới chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm tỷ lệ lãnh đạo trong dân quân tự vệ các huyện biên giới đạt 20%; 20/20 xã biên giới trong tỉnh có chi bộ quân sự; 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã biên giới là đảng viên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt gần 10%.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vẫn kiên trì bám dân, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều phong trào, mô hình như: "Hũ gạo tình thương” giúp trẻ em nghèo hiếu học, “Thùng quỹ vì người nghèo”, “Nhận đỡ đầu trẻ em nghèo hiếu học” ở các Đại đội Bộ binh Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ,… đã và đang phát huy hiệu quả, đem lại cuộc sống mới cho nhân dân biên giới.

Mô hình “hũ gạo tình thương” giúp trẻ em nghèo hiếu học góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.

Tăng cường công tác đối ngoại quân sự

Với mục tiêu nhất quán là giữ vững và củng cố môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác đối ngoại quân sự của LLVT Long An đã được triển khai thực hiện một cách tích cực và hiệu quả. Trong năm đã duy trì tổ chức 70 cuộc họp giữa chính quyền hai nước, kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình có liên quan.

Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự Svay Rieng và Pray Veng – Campuchia; tham mưu hỗ trợ Tiểu khu Quân sự Svay Rieng và Pray Veng 1,2 tỉ đồng để xây dựng doanh trại, mua sắm vật tư phục vụ đời sống quân nhân; phối hợp khám bệnh, tặng quà cho 640 lượt dân nghèo Campuchia số tiền thuốc 160 triệu đồng.

Hoạt động đối ngoại góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới. Nhờ vậy, khi xảy ra tình huống đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia CNRP kích động tranh chấp chủ quyền cột mốc 202, 203 ở huyện Mộc Hóa, chính quyền tỉnh bạn tích cực phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt là số phần tử quá khích gây rối chủ yếu là người địa phương khác từ nội địa Campuchia kéo tới, không có sự tham gia của người dân địa bàn biên giới Svay Rieng, Pray Veng.

Khu vực biên giới tỉnh Long An là địa bàn chiến lược về quốc phòng và an ninh quốc gia. Xây dựng thế trận lòng dân địa bàn biên giới, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, LLVT Long An đang gióp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết