Tiếng Việt | English

25/02/2020 - 11:18

Các khu công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu.

Năm 2019, thu hút mới 175 dự án

Thông tin từ Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, toàn tỉnh hiện có 16 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 3.777ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê trên 2.649ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 2.277ha, lấp đầy đạt gần 86%. Năm 2019, các KCN thu hút đầu tư được 175 dự án mới, trong đó có 118 dự án FDI và 57 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới 237 triệu USD và 8.217 tỉ đồng. So với năm 2018, các KCN thu hút đầu tư trên lĩnh vực FDI tăng khoảng 42%, nhưng dự án DDI giảm. Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 1.525 dự án đầu tư, trong đó có 734 dự án FDI và 791 dự án DDI, vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng vốn) đạt trên 4,1 tỉ USD và 85.048 tỉ đồng. 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước

Lãnh đạo Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh thông tin, thời gian qua, ban luôn duy trì công tác xúc tiến đầu tư. Ban đã hoàn thành việc xây dựng bộ hồ sơ tài liệu giới thiệu môi trường đầu tư vào khu kinh tế và các KCN tỉnh với 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.Công tác hỗ trợ cung cấp thông tin các KCN, khu nhà xưởng xây sẵn, chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư cũng được thực hiện.

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 40 doanh nghiệp (DN) mới đi vào hoạt động, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 904 DN (hoặc dự án), trong đó, có 411 DN (hoặc dự án) FDI với tổng số vốn đầu tư trên 1,87 tỉ USD và 493 DN DDI với tổng số vốn đầu tư 18.104 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 46 dự án làm kho chứa hàng, 46 dự án cho thuê nhà xưởng đang hoạt động.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN năm sau luôn cao hơn năm trước. Các KCN đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, từng bước khẳng định Long An ngày càng đáp ứng tốt hơn về kết cấu hạ tầng để DN, nhất là DN nước ngoài đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, doanh thu năm 2019 của DN khu vực FDI đạt 1,872 tỉ USD, tăng 3,63%; DN khu vực DDI đạt 24.050 tỉ đồng, tăng 1,78% so với năm 2018. Các DN cũng thực hiện nộp ngân sách nhà nước khá cao.DN khu vực FDI nộp trên 53 triệu USD; khu vực DDI nộp 1.011 tỉ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu của DN FDI và DDI đạt 1,458 triệu USD, đóng góp hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của DN trong tỉnh. Trong đó, DN khu vực FDI xuất khẩu đạt 1,267 tỉ USD, tăng 16,96% so với năm 2018 và đóng góp gần 87% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực FDI và DDI. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của DN FDI và DDI đạt 991 triệu USD. 

Năm 2019, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh thực hiện khá tốt các nội dung kế hoạch cải cách hành chính gắn với kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.Trong năm, ban tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ các loại, giải quyết đúng hạn đạt 100%. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ban quản lý, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Khó khăn lớn của Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh hiện nay là việc hỗ trợ nhà đầu tư các KCN xử lý vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng. Hiện ban tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng tại các KCN: Hòa Bình, Đức Hòa I, Tân Kim mở rộng, Đông Nam Á, Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Cầu cảng Phước Đông, Hựu Thạnh, DNN-Tân Phú. Khi việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt sẽ tăng quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư và tỷ lệ lấp đầy các KCN./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết