Tiếng Việt | English

19/11/2019 - 10:32

Long An: 10 tháng năm 2019 có trên 1.400 doanh nghiệp thành lập mới

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tháng 10-2019, tỉnh có 205 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn 2.266 tỉ đồng, tăng 19,8% về số doanh nghiệp, nhưng giảm 59% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 10 tháng năm 2019, tỉnh có 1.421 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 18.672 tỉ đồng. So sánh cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 19,7% về số lượng nhưng giảm 17% về vốn đăng ký. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 11.305 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 297.403 tỉ đồng.

 Trong tháng 10 cấp mới 10 dự án, vốn đầu tư 7,17 triệu USD. Có 7 dự án tăng vốn 10,356 triệu USD; tổng vốn cấp mới và tăng thêm 17,5 triệu USD

Bên cạnh đó, 10 tháng năm 2019, tỉnh có 158 doanh nghiệp giải thể, giảm 5% so cùng kỳ; 187 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 21% so cùng kỳ năm 2018.

Về doanh nghiệp đầu tư trong nước, tháng 10, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký mới là 1.206 tỉ đồng. Ngoài ra, có 2 dự án tăng vốn 502 tỉ đồng, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1.708 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp mới 185 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký mới 21.408 tỉ đồng, tăng 34 dự án và tăng 3.260 tỉ đồng về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2018. Đến nay, tỉnh có 1.910 dự án với số vốn đăng ký 216.679 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tháng 10, tỉnh cấp mới 10 dự án, vốn đầu tư 7,17 triệu USD. Có 7 dự án tăng vốn 10,356 triệu USD; tổng vốn cấp mới và tăng thêm 17,5 triệu USD. Lũy kế 10 tháng năm 2019, tỉnh cấp mới 109 dự án với tổng vốn cấp mới 320,9 triệu USD, tăng 38 dự án và giảm 45,1 triệu USD về vốn so cùng kỳ năm 2018. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.009 dự án đầu tư nước ngoài, vốn 6.166 triệu USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.614 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh có quyết định thu hồi 11 dự án đầu tư nước ngoài với vốn 40 triệu USD và 35 dự án trong nước với diện tích 2.497 ha, vốn 23.526  tỉ đồng.

Hiện nay, công tác xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp. Trong đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư; tăng cường rà soát các dự án đầu tư; chấn chỉnh tình trạng đầu tư không phép; tập trung thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn. Song song đó, tỉnh tập trung hỗ trợ, phối hợp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An,..., đặc biệt là các thủ tục về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết