Tiếng Việt | English

21/10/2019 - 11:23

UBND tỉnh Long An khuyến cáo không tái đàn khi chưa kiểm soát dịch tả heo Châu Phi

Hiện nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn và tăng đàn khi dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để phòng, chống dịch bệnh tốt

Từ trước khi Long An có DTHCP, UBND tỉnh và ngành NNPTNT có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động triển khai giải pháp phòng, chống dịch khá hiệu quả.

Đặc biệt, do làm tốt công tác phòng, chống DTHCP nên trong thời gian dài trên địa bàn tỉnh không xuất hiện dịch. Tuy nhiên, gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.