Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 09:43

12 lần bên bờ vực chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc

Căng thẳng mấy ngày qua không phải là lần đầu hai miền Triều Tiên ở trong tình trạng trên bờ vực chiến tranh với những xung đột bắt đầu ở khu vực biên giới.

Chiêu Văn - Việt Thái/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết