Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 15:08

6 tháng, thanh tra phát hiện vi phạm 5.688 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, toàn ngành đã triển khai 1.477 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm số tiền 5.688 tỷ đồng, 57,7 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2.253 tỷ đồng, 36,9ha đất.

Ngoài ra còn xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 3.435 tỷ đồng, 2,8ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 22 vụ việc, 35 đối tượng.

Riêng TTCP tiến hành 43 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 13 cuộc thanh tra, xây dựng báo cáo và hoàn thiện 19 kết luận thanh tra, tiếp tục tiến hành 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, thiếu sót về kinh tế số tiền 2.867,8 tỷ đồng, 18ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 514,4 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 337,8 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 8 vụ việc, 11 đối tượng.

Tuy chỉ đạo xử lý sau thanh tra đã được tăng cường và đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 682 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra... nhưng tỷ lệ thu hồi, xử lý chỉ được 3.953 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 38%).

Trong 6 tháng cuối năm, ngành thanh tra khẳng định sẽ triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao./.

Phan Thảo/sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết