Tiếng Việt | English

04/10/2020 - 08:56

8 biện pháp kỷ luật trẻ phản tác dụng mà cha mẹ thường làm

Kỷ luật là cách giúp trẻ biết nhận ra những lỗi sai mình mắc phải, biết phân biệt hành động đúng sai và dần điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, một số biện pháp kỷ luật trẻ mà cha mẹ đang áp dụng lại có thể gây tác dụng ngược, khiến hành vi của trẻ càng tồi tệ hơn.