Tiếng Việt | English

21/06/2019 - 05:17

Apple sẽ vẫn dẫn dắt thị trường đồng hồ thông minh trong 4 năm

Theo một dự báo hàng quý gần đây của công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple sẽ tiếp tục dẫn dắt sự tăng trưởng của thị trường đồng hồ thông minh (smartwatch) trong bốn năm tới.