Tiếng Việt | English

07/06/2024 - 21:03

Bà Mai Thị Xuân Phương tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 06 và 07/6, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ TP.Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Lê Công Đỉnh đến dự.

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội

Đại hội hiệp thương dân chủ cử ra ủy viên UBMTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 59 người và 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Bà Mai Thị Xuân Phương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong 5 năm qua, Mặt trận 2 cấp thành phố tham gia xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được hơn 6 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa 83 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn,… cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 3,9 tỉ đồng; phối hợp giúp đỡ 1.375 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, học sinh nghèo hiếu học trị giá gần 300 triệu đồng;…

Đồng thời, Mặt trận 2 cấp thành phố vận động kiều bào tham gia đóng góp xây dựng quê hương, ủng hộ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống với kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên chủ động, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tích cực huy động các nguồn lực xã hội gần 22 tỉ đồng tham gia công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Qua 2 ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới với 2 chương trình đột phá: “Tham gia, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Tân An” và “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Gắn kết quả việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị được giám sát”; đề ra 10 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Phương Đài – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết