Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 14:29

Long An

Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tân An làm tốt công tác huấn luyện

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Tân An tổng kết 5 năm triển khai thực hiện công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2011-2015.

5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, xây dựng và tổ chức điều hành thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch; triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác bảo đảm huấn luyện từng bước được củng cố, đầu tư xây dựng; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình quy định, duy trì nghiêm huấn luyện tại chức, huấn luyện điều lệnh, rèn luyện và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Ban CHQS thành phố đã đề ra phương hướng nâng cao chất lượng huấn luyện trong 5 năm tới: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; nâng cao ý thức phòng gian bảo mật, ý thức chấp hành kỷ luật và chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Dịp này, Ban CHQS thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện 5 năm qua./.

Q.Huy-L.Quang

Chia sẻ bài viết