Tiếng Việt | English

02/08/2022 - 17:32

Bản tin phát thanh ngày 02/8/2022

Phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc tôn giáo; Dự kiến đến cuối năm 2022, Long An có 119 xã nông thôn mới; Kiểm tra xe taxi đậu qua đêm bên lề đường, phát hiện tài xế đã tử vong; Mỹ muốn cùng Nga và Trung Quốc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

0:00 0:00

1. Phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội;

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc - tôn giáo;

3. Dự kiến đến cuối năm 2022, Long An có 119 xã nông thôn mới;

4. Kiểm tra xe taxi đậu qua đêm bên lề đường, phát hiện tài xế đã tử vong;

5. Mỹ muốn cùng Nga và Trung Quốc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ bài viết