Tiếng Việt | English

10/07/2024 - 18:59

Bản tin phát thanh ngày 10/7/2024

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Đảng; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Dự kiến tháng 9/2024 sẽ có nguyên vật liệu để tiến hành cấp giấy phép lái xe; Giá xăng, dầu hôm nay 10/7/2024: Xăng trong nước có thể tăng lần thứ 5 liên tiếp?; Vòng đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza được nối lại ở Qatar.

Chia sẻ bài viết