Tiếng Việt | English

20/01/2023 - 17:26

Bản tin phát thanh ngày 20/01/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Long An: Không để xảy ra các hành vi phản cảm, các tệ nạn mê tín dị đoan trong mùa lễ hội; Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu dịp trong và sau Tết; Đã đưa được thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông; Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine./.

0:00 0:00

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

2. Long An: Không để xảy ra các hành vi phản cảm, các tệ nạn mê tín dị đoan trong mùa lễ hội;

3. Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu dịp trong và sau Tết;

4. Đã đưa được thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông;

5. Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine./.

Chia sẻ bài viết