Tiếng Việt | English

27/01/2023 - 17:10

Bản tin phát thanh ngày 27/01/2023

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định; Đa dạng hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; Các trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2023; Thuốc Evusheld điều trị COVID-19 của AstraZeneca bị rút giấy phép; Tổng Giám đốc IAEA cảnh báo Iran đủ vật liệu chế tạo bom hạt nhân.

0:00 0:00

1. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định;

2. Đa dạng hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân;

3. Các trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2023;

4. Thuốc Evusheld điều trị COVID-19 của AstraZeneca bị rút giấy phép;

5. Tổng Giám đốc IAEA cảnh báo Iran đủ vật liệu chế tạo bom hạt nhân./.

Chia sẻ bài viết