Tiếng Việt | English

02/12/2018 - 17:00

Cấm tổ chức họp kết hợp tham quan, giao lưu, nghỉ mát

Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước có hiệu lực từ ngày 25/12 tới đây sẽ cấm việc tổ chức họp kết hợp tham quan, giao lưu, nghỉ mát.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 25/12 tới đây.

Quyết định này đã nêu rõ 5 trường hợp không tổ chức cuộc họp. Trong đó, không được tổ chức cuộc họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quyết định của Thủ tướng cấm tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát (ảnh minh họa)

Quyết định của Thủ tướng cấm tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát (ảnh minh họa)

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 4 trường hợp còn lại không tổ chức cuộc họp gồm: Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Quyết định của Thủ tướng cũng quy định chặt chẽ về thời gian tổ chức các cuộc họp để các cơ quan, đơn vị áp dụng. Theo đó, thời gian tiến hành các cuộc họp như sau: Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối đều không quá 1/2 ngày làm việc.

"Đối với trường hợp họp chuyên môn thì thời gian họp là một buổi làm việc đến 1 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn. Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 1 ngày; Họp chuyên đề không quá 1 ngày và họp tập huấn, triển khai là từ 1-2 ngày" - Quyết định nêu rõ.

Cũng theo Quyết định này, người chủ trì cuộc họp sẽ quyết định về việc cho phép phóng viên báo chí của trung ương, địa phương tham dự và đưa tin về cuộc họp./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết