Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 10:25

Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới

Thực hiện mô hình Cán bộ, đảng viên (CBĐV) dìu dắt quần chúng và cấp dưới đã góp phần giúp Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cán bộ Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường trao đổi, trò chuyện cùng chiến sĩ

Ngày 29/9/2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của Trung sĩ Phạm Hoàng Khang - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 2 và Hạ sĩ Trần Ngọc Đấu - chiến sĩ Khẩu đội Cối 60, Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường. Được sự dìu dắt, bồi dưỡng của chỉ huy, 2 chiến sĩ ưu tú cùng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này phần nào khẳng định kết quả thực hiện mô hình CBĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới.

Với niềm vui và tự hào, Trung sĩ Phạm Hoàng Khang phấn khởi bày tỏ: "Được chỉ huy Đại đội, trực tiếp là đồng chí chính trị viên động viên, giúp đỡ trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt nên tôi phấn đấu tốt. Được kết nạp vào Đảng là bước trưởng thành của tôi trong quân ngũ. Thời gian tới, tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục chung sức xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cũng như góp phần dìu dắt nhiều quần chúng ưu tú".

Từ tư tưởng chưa an tâm, xao nhãng trong học tập, rèn luyện, hiện tại, Hạ sĩ Lê Nguyễn Anh Rô Uyên - Trung đội 1, đã thay đổi tích cực. Ngoài học tập, rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, hòa đồng, giúp đỡ đồng đội, Hạ sĩ Rô Uyên còn thường xuyên được đơn vị biểu dương trong những buổi chào cờ. Hạ sĩ Rô Uyên chia sẻ: "Do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình nên thời gian trước, tôi có suy nghĩ lệch lạc. Được sự dìu dắt, giúp đỡ của Thượng úy Đoàn Minh Thiên Phúc - Trung đội trưởng, tôi đã thay đổi, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như xây dựng ý chí quyết tâm để ngày một tiến bộ hơn".

Thượng úy Nguyễn Thanh Thành - Chính trị viên Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường, cho biết: Từ thực hiện mô hình CBĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới gắn với mô hình Chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt, đơn vị thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội; đồng thời, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị phân công mỗi ĐV dìu dắt từ 1-3 đồng chí tiến bộ. Bằng nhiều biện pháp, đơn vị xây dựng được nhiều cá nhân điển hình, đoàn viên ưu tú, kết nạp được nhiều ĐV,...

Và những CBĐV tiêu biểu, mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao luôn là tấm gương sáng để quần chúng, cấp dưới tôn trọng và noi gương. Điều này góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết