Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 11:00

Cần Giuộc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tập trung thực hiện khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nội bộ các cơ quan, đơn vị, cung cấp dịch vụ công (DVC) cho người dân, doanh nghiệp luôn được huyện quan tâm triển khai, thực hiện. 100% cán bộ, công chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ công tác. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được nâng lên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực được tiến hành thường xuyên tại các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời cập nhật TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã. Huyện tổ chức cập nhật và niêm yết lại Bộ TTHC cấp huyện với 42 lĩnh vực, 199 TTHC; Bộ TTHC cấp xã với 27 lĩnh vực, 93 TTHC; danh mục TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 (hiện nay là DVC trực tuyến một phần và DVC trực tuyến toàn trình theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng); danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đây, người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, theo dõi và thực hiện. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các DVC trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC.

Quí I-2023, cấp huyện tiếp nhận 6.241 hồ sơ trực tuyến, chiếm 96,9%; 90 hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 1,4%. Cấp xã tiếp nhận 10.097 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,4% và 2.560 hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 25,2%. Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính cấp huyện, cấp xã đạt 100%. Trong quí, có 594 hồ sơ thanh toán trên Cổng DVC của tỉnh và 130 hồ sơ thanh toán trên Cổng DVC Quốc gia. Chị Huỳnh Thị Anh Thư (xã Phước Lý) cho biết: “Tôi nhận thấy việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Tôi chỉ đến cơ quan hành chính 1 lần, được các tình nguyện viên hỗ trợ nên thủ tục được thực hiện đơn giản, nhanh chóng”.

Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC được các đơn vị cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, nhất là việc công khai và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo. UBND huyện tiếp tục duy trì, phát huy tổng đài điện thoại 0272.3893.900, Zalo 085.454.1122 để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về giải quyết cũng như tư vấn về giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện. Mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức Trung tâm qua hệ thống phần mềm đạt 100%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Huyện cũng tập trung rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kịp thời kiến nghị, bãi bỏ các thủ tục còn rườm rà, chồng chéo và các thành phần hồ sơ chưa đúng quy định; bảo đảm thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC với những hình thức phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm hiểu và thực hiện.

Đồng thời, huyện tiếp tục đầu tư hạ tầng truyền dẫn và trang thiết bị phục vụ triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số; số hóa, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; phối hợp xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước; khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết