Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nói thẳng-nói thật

Cần học tập tính trung thực của Bác Hồ

Trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã từng làm báo. Người học làm báo ngay trong hoạt động và thực tiễn đấu tranh. Mục đích làm báo của Bác để phục vụ cho cách mạng, đấu tranh giai cấp, xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, giải phóng con người. Trong hoạt động báo chí cũng như cuộc đời của Người luôn đề cao tính trung thực. Đây là đức tính cao quý của Bác để tất cả mọi người nói chung và những người làm báo nói riêng học tập và làm theo.

Là một sinh viên theo ngành Báo chí, đam mê và gắn bó với những tin, bài, tôi luôn xem Bác là thần tượng để noi theo. Bác luôn đề cao tính trung thực trong nội dung tin, bài. Đối với tôi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tự học theo cách mà Bác thể hiện tính trung thực trong công việc, cuộc sống, trong những bài báo mà Bác viết. Chúng ta ai cũng biết rằng, một thông tin sai được đăng tải trên báo chí thì bất luận vì lý do gì cũng vô cùng tai hại, hại cho người và hại cho đời. Vì vậy, một trong những đòi hỏi quan trọng mà người làm báo hay làm các công việc khác cần phải có là tính trung thực. Đối với Bác, trung thực là gốc, là một trong những phẩm chất đạo đức cách mạng luôn phải trau dồi. Làm báo phải trung thực trong cách tiếp cận, xử lý thông tin - đó là điều mà tôi cố gắng phấn đấu để học được từ Bác.

Đức tính trung thực cao quý từ Bác được mọi người học tập và làm theo. Thiết nghĩ, không chỉ riêng người làm báo mới cần học tập tính trung thực từ Bác mà các ngành nghề khác, các tầng lớp nhân dân cũng nên coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc thường xuyên, hằng ngày và lâu dài. Có như vậy, chúng ta mới được mọi người tin yêu, quý trọng, dần hoàn thiện nhân cách bản thân.

Duy Phong

Chia sẻ bài viết