Tiếng Việt | English

24/06/2024 - 16:48

Cảnh giác tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An đề nghị người dân không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a cho đến khi có thông báo chính thức.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian qua đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phía Ô-xtrây-li-a lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật, có nguy cơ mất an ninh, trật tự tại một số địa phương.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a theo Chương trình PALM để lừa đảo, thu tiền của người lao động trái quy định pháp luật.

Người dân cần nêu cao cảnh giác, không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a cho đến khi có thông báo chính thức (Ảnh minh họa: Internet)

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a cho đến khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình PALM và đơn vị được phía Ô-xtrây-li-a lựa chọn thực hiện chương trình.

Khi có thông tin chính thức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông tin chi tiết việc triển khai, thực hiện chương trình ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a đã ký kết Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a theo Chương trình PALM. Trong đó, hai bên sẽ thống nhất lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đưa 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành Nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a, bắt đầu trong năm 2024./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết