Tiếng Việt | English

12/06/2024 - 17:01

Đôi dòng Vàm Cỏ

0:00 0:00

Long An là tỉnh của miền Tây Nam Bộ không có dòng Cửu Long chảy qua. Thông qua kênh Trung Ương, nước sông Tiền (nhánh hạ lưu bên trái của dòng Mekong) chảy vào đôi dòng Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây của Long An. Đây là 2 con sông gắn liền với văn hóa, lịch sử và kinh tế của Long An từ trước tới nay.

Chia sẻ bài viết