Tiếng Việt | English

08/03/2018 - 11:37

Chủ động an sinh bằng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được xem là chính sách an sinh chủ động, giúp bảo đảm cuộc sống cho người tham gia khi về già. Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Đây là một trong những giải pháp thu hút, mở rộng đối tượng tham gia và tăng diện bao phủ BHXH trong toàn dân.

Bảo hiểm xã hội Long An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng về tính ưu việt, nhân văn và sự cần thiết khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

BHXH tự nguyện là loại hình mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; người lao động (NLĐ) đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

Phó Giám đốc BHXH Long An - Lê Thành Liếp cho biết: “Hiện, toàn tỉnh có 733 người tham gia BHXH tự nguyện. Con số này còn thấp do công tác phát triển đối tượng tham gia gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền về lợi ích cũng như chính sách BHXH tự nguyện chưa sâu, rộng nên nhận thức của người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, phần lớn lao động nông thôn không có việc làm ổn định, thu nhập thấp mà thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng các chế độ lại khá dài (20 năm) nên chưa “mặn mà” tham gia”.

Từ thực trạng trên, BHXH Long An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng về tính ưu việt, nhân văn và sự cần thiết khi tham gia BHXH tự nguyện đến người dân. Tham gia BHXH tự nguyện, người dân được hưởng các chế độ dài hạn như hưu trí (được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT do quỹ BHXH tự nguyện bảo đảm), tử tuất (mai táng phí, trợ cấp tuất).

Người tham gia BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ từ 20 năm đóng BHXH (bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc) trở lên được hưởng chế độ hưu trí. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người tham gia đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH. Cụ thể, người tham gia BHXH tự nguyện là lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; đối với lao động nữ, nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm thì sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu ngay từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà vẫn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thì thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng dừng đóng và có yêu cầu hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chẳng may qua đời thì người thân được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. Theo đó, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu NLĐ có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của NLĐ đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đóng, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh chủ động, giúp bảo đảm cuộc sống cho người lao động khi về già

Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Chính sách hỗ trợ này là một trong những giải pháp nhằm thu hút, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Với người tham gia BHXH đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được Nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích NLĐ tham gia BHXH thì phương thức tham gia cũng thông thoáng, linh hoạt. Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng: Hàng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần và một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia, nhưng không quá 10 năm (120 tháng tham gia BHXH).

Ông Nguyễn Văn Phước (SN 1970), ngụ ấp 3, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, chia sẻ: “Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, tôi rất vui, điều này giúp NLĐ giảm khó khăn khi tham gia. Hiện, tôi chọn phương thức đóng hàng quí. Với những NLĐ như chúng tôi, được hưởng lương hưu khi về già có thể bảo đảm cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con”.

Để thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cùng với BHXH tỉnh, các cấp, các ngành cần có những giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức của người dân. BHXH các địa phương tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý thu BHXH, trọng tâm là kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, giới thiệu chính sách BHXH để thuyết phục người dân tự nguyện tham gia./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết