Tiếng Việt | English

05/10/2015 - 21:03

Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng

Chiều 5/10, Chủ tịch nước đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ.

Chiều 5/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Chủ tịch nước phát biểu giao nhiệm vụ các các Đại tướng.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính Phủ và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Trao quyết định và chúc mừng các Đại tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Việc Đảng, nhà nước thăng quân hàm Đại tướng đối với Đồng chí Ngô Xuân Lịch và Đồng chí Đỗ Bá Tỵ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với Quân đội. Là sự đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn, đặc biệt của cá nhân mỗi đồng chí trong sự nghiệp xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Chủ tịch nước trao quyết định cho Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Các đồng chí được thăng quân hàm hôm nay là những cán bộ sỹ quan ưu tú của Đảng, nhà nước, Quân đội, đã có nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào các đồng chí cũng luôn thể hiện là nhưng cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phảm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm và năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong những năm tới, trên thế giới, xu thế chủ đạo vẫn là hòa bình, hợp tác, phát triển nhưng tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lượng. Đặc biệt là khu vực biển Đông, tình hình chính trị, xã hội của đất nước, kinh tế tiếp tục có bước phát triển và hội nhập mạnh mẽ, tuy nhiên các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, đòi hỏi quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, tổ quốc và nhân dân. Đảng bộ Quân đội phải thực sự đoàn kết thống nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Xây dựng quân đội nhân dân cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân binh chủng đi thẳng vào hiện địa, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Chủ tịch nước trao quyết định cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, được thăng quan hàm đại tướng là niềm tự hào là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao. Là những cán bộ sỹ quan cao cấp nhất, ưu tú giữ các trọng trách của Đảng, nhà nước và quân đội Đại tướng Ngô Xuân Lịch, và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

"Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất "Anh Bộ đội cụ Hồ", tuyệt đối trung thành với Đảng và nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung” để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Tham mưu cho Đảng, nhà nước và theo dõi hướng dẫn đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ huy lãnh đạo, chỉ đao các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong Quân đội nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng và chỉ thị 3 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chủ tịch nước nói.


Chủ tịch nước trao quyết định cho các Đại tướng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các đồng chí được phong đại tướng cần tập trung chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy lực lượng Quân đội nhân dân, thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong Quân đội nhân dân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 3, gắn với thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong lực lượng vũ trang, Nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quan sự quốc phòng, kinh tế quốc phòng góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Cùng các đồng chí trong Quân ủy trung ương và lãnh đạo Bộ quốc phòng triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 10. Luôn chủ động nhạy bén trong công việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước những những chủ trương, giải pháp chiến lược đúng đắn kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, xây dựng Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức. Là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt các đồng chí được phong quân hàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng và Nhà nhà nước đối với Quân đội nhân dân và cá nhân các đồng chí, khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và toàn quân./.

Hoàng Dũng/VOV
 

Chia sẻ bài viết