Tiếng Việt | English

14/03/2020 - 09:37

Chung tay bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi công dân. Trong đó, thanh niên là lực lượng tiên phong, xung kích bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động thiết thực như ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Giờ Trái đất, tham gia Ngày Chủ nhật xanh,… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên và người dân.

Để tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, hình thành nếp sống, lối ứng xử văn minh, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động học tập, sản xuất, vui chơi và sinh hoạt hàng ngày. Đó là tổ chức cho đoàn viên, thanh niên cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh, mương, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng,... Ngoài ra, các địa phương phải chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường gắn với các quy hoạch phát triển KT-XH, phát triển kinh tế xanh, áp dụng các công nghệ và quy trình sản xuất sạch, tạo điều kiện cho thanh niên mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, sáng kiến về bảo vệ môi trường,...

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy, ngoài lực lượng thanh niên ngày càng khẳng định vai trò xung kích trong tham gia bảo vệ và giữ gìn môi trường thì mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng hãy tích cực, hưởng ứng, chung tay hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Nhã Uyên

Chia sẻ bài viết