Tiếng Việt | English

20/10/2016 - 10:43

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 1/1/2013, các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm PL được phổ biến kịp thời dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu PL của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật - đánh dấu bước chuyển biến mới.


Lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tham gia tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật - Đánh dấu bước chuyển biến mới

Theo Sở Tư pháp, trước thời điểm năm 2013, công tác PBGDPL trong tỉnh Long An còn bộc lộ một số bất cập như: Các văn bản PL mới được ban hành ngày càng nhiều, trong khi đó, tại một số địa phương, ngành, đoàn thể, nhận thức về công tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Từ đó, dẫn đến việc PBGDPL ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều tỉnh trong cả nước. Chính vì vậy, năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật PBGDPL và có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2013, đánh dấu bước chuyển biến mới, căn bản, hiệu quả PBGDPL ngày càng đi sâu vào đời sống người dân.

Từ năm 2013 đến nay, công tác PBGDPL đạt kết quả cao, nhiều địa phương, ngành, đoàn thể xây dựng được các mô hình PBGDPL hiệu quả. Tại huyện Thủ Thừa có mô hình sinh hoạt Tiết PL trong nhà trường, theo đó, định kỳ hàng tháng hoặc quí, cán bộ tư pháp huyện phối hợp các trường tổ chức sinh hoạt tiết tuyên truyền PL cho học sinh, mô hình này được nhân rộng trên toàn tỉnh. Huyện Bến Lức có mô hình tuyên truyền PL tại các khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa có mô hình sinh hoạt ngày PL định kỳ cho cán bộ, công chức.


Lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tham gia tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, hàng tháng, cán bộ, công chức của thị xã tập trung tại hội trường để nghe báo cáo viên tuyên truyền PL. Những văn bản mới, quy định mới hay chủ trương, chính sách mới của Đảng, PL của Nhà nước được truyền tải, phổ biến kịp thời. Từ đó, giúp các ngành, đoàn thể tại địa phương kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách và tuyên truyền đến người dân cũng như cập nhật kiến thức trong giải quyết công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác.

Hay như Tỉnh đoàn có mô hình giúp đỡ thanh niên chậm tiến và thanh niên có nguy cơ vi phạm PL. Riêng trong năm 2015, mô hình này giúp đỡ 175 thanh niên, trong đó, nhiều thanh niên từng lầm lỗi có điều kiện vươn lên, việc làm ổn định. Như trường hợp anh Đ.M.T, ở xã Long Định, huyện Cần Đước, từng phạm tội trộm cắp tài sản, nay có việc làm ổn định với thu nhập 5 triệu đồng/tháng; anh T.M.T, anh T.N.H, anh N.V.D, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, trước đây từng sử dụng ma túy, nay đều là những công nhân tốt, có việc làm ổn định với thu nhập trên 3,5 triệu đồng/tháng. Mô hình này mang lại hiệu quả tích cực, giúp những thanh niên từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người tốt, có đóng góp tích cực cho gia đình và địa phương.


Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Hiện nay, tại tất cả các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đều có tủ sách PL để cán bộ, nhân dân tìm hiểu, cập nhật các văn bản, quy định mới. Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp - Lê Thị Lo cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền, PBGDPL đến người dân, Sở Tư pháp còn phát động và tổ chức những cuộc thi tìm hiểu kiến thức PL cho cán bộ và nhân dân, nhất là những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL. Năm 2015, Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và định kỳ 5 năm 1 lần tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” các cấp. Qua các hội thi, những người làm công tác PBGDPL có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác”.

Tập trung tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới

Theo Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Minh Mẫn, xuất phát từ đặc điểm, tính chất khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân, các lực lượng bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Để đạt kết quả đó, theo ông, công tác PBGDPL đến người dân trên địa bàn các xã biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các văn bản PL, các đề án được triển khai rộng khắp các xã biên giới như: Tuyên truyền, PBGDPL cho người dân biên giới, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự khu vực biên giới; thành lập các câu lạc bộ tư vấn PL;...

Ông Tô Văn Chiến, ở ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, đang sản xuất trực tiếp tại khu vực giáp biên giới cho biết: “Tất cả người dân khu vực biên giới hàng tháng đều được cán bộ biên phòng trực tiếp tuyên truyền những kiến thức PL cũng như những quy định liên quan đến đường biên, cột mốc, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới. Từ đó, tất cả các hộ dân khu vực biên giới, sản xuất giáp đường biên đều tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, đồng thời tuyên truyền cho người dân nước bạn Campuchia biết về những chủ trương, chính sách đó”.


Tủ sách pháp luật được trang bị tại tất cả các địa phương, cơ quan trong tỉnh

Trong thực hiện nội dung của Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ và nhân dân biên giới giai đoạn 2013-2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đồn biên phòng phối hợp địa phương tổ chức xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn PL, thành lập các tổ tuyên truyền PL hoạt động 2 buổi/tuần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức PL cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn biên giới về chủ trương, chính sách của Đảng, PL Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia,... với trên 1.000 cuộc và gần 76.000 lượt người tham dự.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, lực lượng biên phòng phối hợp tích cực với các cấp chính quyền vận động người dân chấp hành nghiêm PL, nhất là trong công tác phòng, chống buôn lậu, triển khai 14 cụm loa tại 14 trạm kiểm soát biên phòng, hàng ngày phát các bản tin tuyên truyền trong các khung giờ cố định đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời, công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời và hoạt động hiệu quả, bảo đảm hộ nghèo, hộ có công và một số người dân thuộc 20 xã biên giới đều được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí.

Để thực hiện công tác PBGDPL tốt hơn nữa, theo Sở Tư pháp, trước hết, công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, hình thức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; đội ngũ tham gia công tác PBGDPL phải tăng cường trách nhiệm của từng thành viên hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết