Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 17:40

Cục Hải quan Long An triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TTG

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Long An đã có những bước tiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2015.


Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bến Lức

Cục trưởng Cục Hải quan Long An - Võ Ngọc Tám cho biết: Ngày 23-7-2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Công văn số 6763/TCHQ-VP về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 14-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Từ đó, Cục Hải quan Long An tập trung nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư.

Cục Hải quan Long An đã thực hiện đẩy mạnh cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp từng nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Trong công tác xuất nhập cảnh, cán bộ hải quan luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan.

Trong thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan Long An đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, thu ngân sách Nhà nước đạt chỉ tiêu được giao trong những tháng còn lại của năm 2015. Đến nay, đã thu ngân sách được 1.126/1.850 tỉ đồng, đạt 60,88%; tiếp tục rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính đã ban hành, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại trụ sở cơ quan, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin hải quan ổn định, an ninh, an toàn 24/7: Hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống vệ tinh: Ecustom, KT559, GTT02,...

Cục Hải quan Long An cũng đã xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2016, trong đó Tổng cục Hải quan dự kiến giao 2.250 tỉ đồng (trong đó Long An 1.400 tỉ đồng, Tiền Giang 850 tỉ đồng)./.

Song Hồng
 

Chia sẻ bài viết