Tiếng Việt | English

20/09/2023 - 10:55

Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An: Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023

Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Trinh sát, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại đội Huấn luyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023.

Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023

Các đơn vị trong cụm thi đua gắn phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của quân đội và BĐBP với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy các phòng, Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại đội Huấn luyện quan tâm lãnh, chỉ đạo, duy trì nền nếp. Phong trào thi đua luôn được giữ vững, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Dương Văn Dược - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BĐBP tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, cụm thi đua tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2023 và năm tiếp theo; đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp; tích cực tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu bỏ phiếu bình chọn đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng là Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và 2 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến là Phòng Chính trị và Phòng Tham mưu. Đồng thời, Phòng Tham mưu nhận bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 từ Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết