Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 09:23

Cửu Đỉnh Huế được đề xuất công nhận Di sản tư liệu thế giới 

Trung tâm Di tích cố đô Huế cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu Đỉnh là di sản tư liệu thế giới.

Trung tâm Di tích cố đô Huế cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu Đỉnh là di sản tư liệu thế giới./.

 (Vnews/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết