Tiếng Việt | English

Về lại Nhà Dài

Di tích lịch sử - văn hóa Khu vực Nhà Dài nằm trên Quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Tân Lân, huyện Cần Đước. Nơi đó ghi dấu trận đánh oanh liệt, khẳng định sự mưu trí, anh dũng của ta khi tương quan lực lượng với địch khá lớn.