Tiếng Việt | English

Từ mảnh đất anh hùng...

Di tích lịch sử Cù Tròn thuộc ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, đó là nơi từng diễn ra trận chống càn ác liệt, không cân sức....