Tiếng Việt | English

Con nhà tông...

Minh Khang được xem là thế hệ tiếp nối đầy triển vọng của âm nhạc truyền thống nói chung và đờn ca tài tử nói riêng.