Tiếng Việt | English

19/09/2023 - 11:24

Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên y tế, công nghiệp và người phụ trách an toàn bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ phối hợp Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Tiên Tiến tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên y tế, công nghiệp và người phụ trách an toàn bức xạ. Lớp học diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/9.

Học viên tham gia lớp đào tạo

Theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tất cả các nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ và người phụ trách an toàn đều phải được đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc chuyên môn. Cứ 3 năm 1 lần, người phụ trách an toàn bức xạ phải được đào tạo lại và bổ sung kiến thức chuyên môn sâu, thông tin mới.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan; các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế;…

Sau khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết