Tiếng Việt | English

26/12/2023 - 15:07

Đề xuất người để bằng lái xe quá hạn từ 3 tháng sẽ phải thi lại cả lý thuyết và mô phỏng

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất người quá hạn bằng lái xe từ 3 tháng đến dưới 1 năm phải thi lại cả lý thuyết và mô phỏng.

Cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX). Trong đó, dự thảo có một số quy định mới so với quy định hiện hành.

Đề xuất người để bằng lái xe quá hạn từ 3 tháng sẽ phải thi lại cả lý thuyết và mô phỏng. Ảnh: TN

Một trong những điểm mới được nhiều người quan tâm là người quá hạn bằng lái xe từ 3 tháng phải thi lại cả lý thuyết và mô phỏng.

Cụ thể, nội dung Dự thảo sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 36 như sau:

“1. Người có GPLX quá thời hạn sử dụng

a) Từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để cấp lại GPLX;

b) Từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại GPLX;

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này."

Đối với nội dung này, Sở GTVT TP.HCM đề nghị điều chỉnh không thực hiện thị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để cấp lại GPLX quá hạn sử dụng.

Lý do là người đã có GPLX nhưng hết hạn là người đã có kinh nghiệm tham gia giao thông. Do đó, việc phải sát hạch thêm nội dung mô phỏng các tình huống giao thông là không cần thiết.

Hiện hành, văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT (hợp nhất Thông tư 12/2017, Thông tư 38/2019, Thông tư 01/2021 và Thông tư 04/2022 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ) quy định về việc quá hạn sử dụng như sau:

“Điều 36. Cấp lại GPLX

1. Người có GPLX quá thời hạn sử dụng

a) Từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX;

b) Từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX.

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.”/.

Theo plo.vn

Nguồn: https://plo.vn/de-xuat-nguoi-de-bang-lai-xe-qua-han-tu-3-thang-se-phai-thi-lai-ca-ly-thuyet-va-mo-phong-post768681.html

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích