Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 11:00

Long An

Điện lực Đức Hòa tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện

Trong năm 2015, Điện lực Đức Hòa phát động mô hình ấp, khu phố, tuyến văn hóa tiết kiệm điện (TKĐ) tại ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông và ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, với sự tham gia của 300 hộ gia đình. Mô hình được thực hiện từ tháng 6-2015 và sẽ kéo dài đến tháng 11-2015.


Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Tại buổi lễ phát động ở mỗi điểm, nhân viên Điện lực Đức Hòa tuyên truyền, hướng dẫn về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cũng như giải thích cho người dân hiểu rõ hơn về vai trò ý nghĩa của việc TKĐ trong gia đình và xã hội.

Tham gia mô hình, người dân ký bản cam kết về thực hiện TKĐ với điện lực và theo dõi số lượng điện tiêu thụ so với tháng trước đó để có phương pháp tiết kiệm, hiệu quả hơn. Với những hộ sử dụng điện chưa tiết kiệm, nhân viên điện lực sẽ tư vấn, hướng dẫn lại cụ thể hơn, tuy nhiên, số lượng điện tiêu thụ còn tùy theo nhu cầu và các thiết bị điện trong hộ gia đình đó hiện có.

Ông Võ Văn Bé, ngụ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, cho biết: "Sau khi được Điện lực Đức Hòa hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, gia đình tôi chú ý hơn trong cách sử dụng điện, lượng điện tiêu thụ hằng tháng giảm. Nhờ vậy, gia đình tôi giảm được một khoản chi phí tiền điện và góp phần TKĐ cho toàn huyện".

Ngoài ra, Điện lực Đức Hòa còn tổ chức các buổi tập huấn về TKĐ cho các hội, đoàn thể của huyện, xã, thị trấn. Tại các buổi tập huấn, nhân viên Điện lực Đức Hòa cũng tuyên truyền hướng dẫn và phát các tờ hướng dẫn, cẩm nang TKĐ đến những thành viên tham dự. Từ các lớp tập huấn này, các thành viên tham gia sẽ tuyên truyền lại với các hội, đoàn thể của địa phương mình và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, để mỗi người dân hiểu và thực hiện TKĐ cho gia đình mình, mang lại hiệu quả cao về thực hiện TKĐ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Khánh Đông - Nguyễn Thị Thương cho biết: "Sau khi được Điện lực Đức Hòa tập huấn về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chúng tôi triển khai lại với từng hội viên, đồng thời, các hội viên ấy sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân để việc TKĐ thực sự hiệu quả và đồng bộ".

Qua các lớp tuyên truyền, mô hình TKĐ, kiến thức về TKĐ đã đi sâu vào thực tế các hộ dân. Nhờ vậy, người dân ý thức hơn về thực hiện TKĐ cho gia đình mình và tuyên truyền đến các hộ xung quanh cùng thực hiện./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết